Historyczno-Socjologiczne Monografie Krajów Afryki/Historico-Sociological Monographies of Africa Countries
(series)

 

Vol. 1
Kostecki, Andrzej Maria
Somalia : zarys historyczno-socjologiczny (= Somalia : a historico-political surrey [i. e. survey]) / Andrzej Maria Kostecki ; [red. nauk.: Andrzej Zajączkowski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Vol. 2
Olszewska-Dyoniziak, Barbara
Zambia : zarys historyczno-socjologiczny (= Zambia : a historico-sociological survey ) / Barbara Olszewska-Dyoniziak ; [red. nauk.: Andrzej Zajączkowski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.