Rocznik Orientalistyczny


Informacje ogólne


Ukazuje się od 1914 roku.

ISSN 0080-3545

Liczna punktów w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEN: 40

Wolny dostęphttp://journals.pan.pl/ro

Profil czasopisma: „Rocznik Orientalistyczny” to czasopismo poświęcone rozmaitym aspektom kultur Azji i Afryki, ukazuje się w 2 zeszytach rocznie. „RO” Uwzględnia problematykę lingwistyczną, literaturoznawczą, historyczną, kulturoznawczą, religioznawczą a także z zakresu nauk społecznych. Niejednokrotnie przedmiotem publikacji są edycje tekstów pisanych w czcionkach orientalnych. Teksty publikowane są wyłącznie w językach kongresowych: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ze streszczeniami w języku angielskim. W czasopiśmie nie stosujemy ograniczeń co do objętości tekstów. „Rocznik Orientalistyczny” jest czasopismem o wysokiej renomie w orientalistyce, jednym z najstarszych na świecie, a najstarszym w Polsce (istnieje od 1914 r.).

Wydawca: Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk i Dom Wydawniczy Elipsa

Komitet Redakcyjny: Marek M. Dziekan (redaktor naczelny), Marta Woźniak-Bobińska (sekretarz redakcji), Jaakko Hämeen Antilla, Agata Bareja-Starzyńska, Eduard Gombár, Lidia Kasarełło, Agnieszka Kozyra, Ewa Siwierska, Lidia Sudyka, GáborTakacs

Rada Redakcyjna: Janusz Danecki (Warszawa), Edward Lipiński (Bruksela), Alfred F. Majewicz (Poznań), Piotr Taracha (Warszawa), Przemysław W. Turek (Kraków), Vladimir Uspenky (St. Petersburg), Witold Witakowski (Uppsala), Mykhaylo Yakubovych (Freiburg)


Kontakt:

Rocznik Orientalistyczny”
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa 64

Prof. Marek M. Dziekan (redaktor naczelny) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr hab. Marta Woźniak-Bobińska (sekretarz redakcji) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Informacje dodatkowe


"Rocznik Orientalistyczny" znajduje się w Ujednoliconym wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na liście ERIH-Plus.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483946

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action;jsessionid=jD9Rr+qMk4ufTf2b8oMYCzGJ.undefined?xs=rocznik+orientalistyczny&epd=-1&tv=true

"Rocznik Orientalistyczny" znajduje się w sprzedaży:
Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warszawa
(zamówienia przez internet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Zamówienia na prenumeratę i zakup pojedynczych egzemplarzy:
Dom Wydawniczy ELIPSA
ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa
sklep internetowy wydawnictwa: www.elipsa.pl

Prenumeratę przyjmują także jednostki kolportażowe RUCH S. A.

Redakcja "Rocznika Orientalistycznego" wyraziła zgodę na przekazywanie Redakcji CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) angielskich streszczeń prac naukowych opublikowanych na jego łamach.

Na stronie CEJSH można zapoznać się z tekstami artykułów opublikowanych w "Roczniku Orientalistycznym".
http://cejsh.icm.edu.pl

"Rocznik Orientalistyczny" w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego:

http://repozytorium.uni.lodz.pl

 Wersja elektroniczna "Rocznika Orientalistycznego" od t. 1 do t. 14

dostępna jest na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:

http://www.wbc.poznan.pl/publication/110434

"Rocznik Orientalistyczny" znajduje się także w bazie ARIANTA:

http://www.arianta.pl