Komisja Orientalistyczna PAN (Oddział w Krakowie)
The Commission of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences in Kraków
 

http://krakow.pan.pl/komisje/

http://krakow.pan.pl/komisja/szczegoly/46