Czasopisma wydawane w Polsce o tematyce orientalistycznej
z punktacją MNiSW za lata 2013-16, aktualną w 2017-18
 
 1. Rocznik Orientalistyczny, jedno z najstarszych czasopism w Polsce publikowane od 1914 roku, wydawany przez Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, 0080-3545, na liście ERIH + i na liście ministerialnej B z 13 pkt
 2. Folia Orientalia wydawane przez Komisję Orientalistyczną Oddziału PAN w Krakowie, 0015-5675, na liście ministerialnej B z 11 pkt
 3. Przegląd Orientalistyczny wydawany przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 0033-2283, na liście ERIH + i na liście ministerialnej C z 10 pkt
 4. Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102, 2449-8653, lista B, 11 pkt
 5. Afryka 1234-0278, lista B, 6 pkt
 6. Almanach Karaimski 2300-8164, 2353-5466, lista B, 6 pkt
 7. Anabasis : studia classica et orientalia 2082-8993, lista B, 11 pkt
 8. Analecta Nipponica 2084-2147, lista B, 5 pkt
 9. Art of the Orient 2299-811X, lista B, 4 pkt
 10. Azja-Pacyfik : społeczeństwo, polityka, gospodarka 1732-0917, lista B, 12 pkt
 11. Cracow Indological Studies 1732-0917, lista B, 12 pkt
 12. Etudes et Travaux 2084-6762, lista C, 11 pkt
 13. Eurasian Prehistory 1730-8518, lista C, 10 pkt
 14. Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2084-2902, 2353-8724, lista B, 4 pkt
 15. Hemispheres : studies on cultures and societies 0239-8818, 2449-8645,lista B, 13 pkt
 16. Karaite Archives 2353-2327, lista B, 4 pkt
 17. Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly 1899-3044, lista B, 8 pkt
 18. Lehahayer 2082-6184, lista B, 4 pkt
 19. Medżat - Studia Egiptologiczne 2300-3448, lista B, 3 pkt
 20. Monitory Azjatyckie: Monitor Chiński, Monitor Japoński 2544-5898, 2544-591X
 21. Orient: zeszyty naukowe Koła Naukowego Orientalistów UJ 1895-295X
 22. Orientalia Christiana Cracoviensia 2081-1330, lista B, 7 pkt
 23. Polish Archaeology in the Mediterranean 1234-5415, lista B, 13 pkt
 24. Pro Georgia : prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich 1230-1604, lista B, 9 pkt
 25. Scripta Biblica et Orientalia 2081-8416, lista B, 4 pkt
 26. Scripta Judaica Cracoviensia 1733-5760, 2084-3925, lista B, 13 pkt
 27. Silva Japonicarum 1734-4328, lista B, 7 pkt
 28. Studia Orientalne 2299-1999, lista B, 6 pkt
 29. Studia Indologiczne 1232-4663, lista B, 3 pkt
 30. Studies in Ancient Art and Civilization 0083-4300, 2449-867X, lista B, 13 pkt
 31. Studia Judaica 1506-9729, lista B 10 pkt
 32. Studies of the Department of African Languages and Cultures, obecnie: Studies in African Languages and Cultures 0860-4649, 2545-2134, lista B, 7 pkt