[I Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna]

 

Orientalistyka a potrzeby współczesności – tematy, perspektywy, metodologie

 

14-15 października 2013 r.
Sala im. prof. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski Uniwersytet Warszawski
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
Wydział Orientalistyczny UW

 

14 października 2013

 

godz. 1000 Otwarcie konferencji:

prof. zw. dr hab. Marek Mejor (przewodniczący Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN)
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan (prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego)

 

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan

 

prof. zw. dr hab. Marek Mejor – Kilka uwag o orientalistyce

 

prof. zw. dr hab. Marek Dziekan – Orientalistyka między „tradycyjną” filologią a potrzebami współczesnymi

 

Ph.D. Eva-Maria von Kemnitz – Orientalizm: od odrzucenia do rehabilitacji. Nowi aktorzy i nowe perspektywy badawcze

 

dr hab. prof. UW Katarzyna Pachniak – Badania nad wczesnymi ruchami szyickimi: cele, metodologia, problemy

 

 

 

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. Marek Mejor

 

dr Marcin Grodzki – John Wansbrough (1928-2002) – przykład metodologii badań nad wczesnymi dziejami islamu

 

dr Paulina Niechciał, dr Mateusz Kłagisz (odczytał dr Mateusz Kłagisz) – My i Oni. Badacz świata orientalnego wobec problematyki tożsamości grup mniejszościowych – na przykładzie badań nad społecznościami zaratusztrian w Iranie i w Indiach

 

dr Karolina Rakowiecka-Asgari (z powodu nieobecności spowodowanej chorobą prelegentki referat odczytała dr Paulina Niechciał) – Iranistyka – wyzwania interdyscyplinarności

 

 

 

Przewodniczy: prof. dr hab. Danuta Stasik

 

dr Michał Moch – Zastosowanie pojęcia miejsc pamięci we współczesnych badaniach arabistycznych. W kierunku interdyscyplinarności

 

mgr Joanna Musiatewicz – Perspektywa komparatystyczna w badaniach orientalistycznych na przykładzie studiów nad bliskowschodnimi ego-dokumentami

 

mgr Elżbieta Deja – Charakterystyka badań prowadzonych przez Międzynarodowy Instytut Palestyny z siedzibą w Jordanii (Palestine International Institute (PII)) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii diaspory palestyńskiej w Europie

 

mgr Patrycja Kozieł – Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa – jego zastosowanie i etyczny wymiar w kontekście badań afrykanistycznych i edukacji bez stereotypów

 

dr Kamila Stanek – „Więzy krwi” wśród Turków żyjących w Bułgarii

 

 

 

15 października 2013

 

Warsztaty dla Młodych Orientalistów – „Wielokulturowość – tolerancja – etyka”

 

Prowadzą: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, dr Agata Bareja-Starzyńska

 

Przewodniczą: prof. zw. dr hab. Marek Mejor, prof. dr hab. Piotr Taracha

 

dr Magdalena Lewicka – Specyfika sytuacji językowej w świecie arabskim i jej implikacje w procesie nauczania języka arabskiego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych

 

dr Iwona Król – Semantyczna gramatyka kontrastywna arabsko-polska jako dziedzina stwarzająca nowe możliwości badawcze dla arabisty w XXI wieku

 

mgr Maria Fronczak – Język arabski a komputerowe przetwarzanie języka

 

Konferencję uzupełniła wystawa książek orientalistycznych, głównie Wydawnictwa Akademickiego Dialog, połączona ze sprzedażą.

 

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ORIENTALISTYCZNE

KOMITET NAUK ORIENTALISTYCZNYCH PAN

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

 

serdecznie zapraszają na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Orientalistyka a potrzeby współczesności –

tematy, perspektywy, metodologie

oraz

Warsztaty dla Młodych Orientalistów „Wielokulturowość – tolerancja – etyka”

14-15 października 2013 r.

(poniedziałek – godz. 1000-1610, wtorek – godz. 1000-1630)

Sala im. prof. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

14 października 2013

godz. 1000-1010 Otwarcie konferencji:

prof. zw. dr hab. Marek Mejor (przewodniczący Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN)

prof. zw. dr hab. Marek Dziekan (prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego)

 

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan

1010-1030 prof. zw. dr hab. Marek Mejor – Kilka uwag o orientalistyce

1030-1050 prof. zw. dr hab. Marek Dziekan – Orientalistyka między „tradycyjną” filologią a potrzebami współczesnymi

1050-1110 Ph.D. Eva-Maria von Kemnitz – Orientalizm: od odrzucenia do rehabilitacji. Nowi aktorzy i

nowe perspektywy badawcze

1110-1130 dr hab. prof. UW Katarzyna Pachniak – Badania nad wczesnymi ruchami szyickimi: cele,

metodologia, problemy

1130-1150 – dyskusja 1150-1210 – przerwa

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. Marek Mejor

1210-1230 dr Marcin Grodzki – John Wansbrough (1928-2002) – przykład metodologii badań nad

wczesnymi dziejami islamu

1230-1250 dr Paulina Niechciał, dr Mateusz Kłagisz – My i Oni. Badacz świata orientalnego wobec

problematyki tożsamości grup mniejszościowych – na przykladzie badań nad społecznościami zaratusztrian w Iranie i w Indiach

1250-1310 dr Karolina Rakowiecka-Asgari (z powodu nieobecności spowodowanej chorobą prelegentki referat odczytała dr Paulina Niechciał) – Iranistyka – wyzwania interdyscyplinarności

1310-1330 – dyskusja 1330-1430 – przerwa

Przewodniczy: prof. dr hab. Danuta Stasik

1430-1450 dr Michał Moch – Zastosowanie pojęcia miejsc pamięci we wspólczesnych badaniach

arabistycznych.W kierunku interdyscyplinarności

1450-1510 mgr Joanna Musiatewicz – Perspektywa komparatystyczna w badaniach orientalistycznych na

przykladzie studiów nad bliskowschodnimi ego-dokumentami

1510-1530 mgr Elżbieta Deja – Charakterystyka badań prowadzonych przez Międzynarodowy Instytut Palestyny z siedzibą w Jordanii (Palestine International Institute (PII)) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii diaspory palestyńskiej w Europie

1530-1550 mgr Patrycja Kozieł – Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa – jego zastosowanie i etyczny wymiar w kontekście badań afrykanistycznych i edukacji bez stereotypów

1550-1610 dr Kamila Stanek – „Więzy krwi” wśród Turków żyjących w Bułgarii

1610-1630 – dyskusja

 

15 października 2013

10-1300 Warsztaty dla Młodych Orientalistów – „Wielokulturowość – tolerancja – etyka”

Prowadzą: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, dr Agata Bareja-Starzyńska

13-1430 – przerwa

Przewodniczą: prof. zw. dr hab. Marek Mejor, prof. dr hab. Piotr Taracha

1430-1450 dr Magdalena Lewicka – Specyfika sytuacji językowej w świecie arabskim i jej implikacje w procesie nauczania języka arabskiego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych

1450-1510 dr Iwona Król – Semantyczna gramatyka kontrastywna arabsko-polska jako dziedzina

stwarzająca nowe możliwości badawcze dla arabisty w XXI wieku

1510-1530 mgr Maria Fronczak – Język arabski a komputerowe przetwarzanie języka

1530-1550 prof. dr hab. Marian Bałczewski (z powodu nieobecności spowodowanej chorobą prelegenta, referat nie został wygłoszony) – Polski Kościół Katolicki wobec muzułmańskiej Turcji Osmańskiej od

XV do końca XVIII wieku

1550-1610 dyskusja

 

 

Zakończenie konferencji – godz. 1610