Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 31 marca 2014 roku zmarł
prof. dr hab. Władysław Filipowiak

Wybitny historyk i archeolog,
muzealnik, konserwator zabytków
Inicjator badań etnologicznych w Afryce Zachodniej
Wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie
Związany z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN,
wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego

Były członek Komitetu Nauk Orientalistycznych
Polskiej Akademii Nauk,

ostatnio w latach 1987-1998

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 kwietnia 2014 roku
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.