Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 6 stycznia 2007 roku odszedł od nas
Ś.P.
Profesor zwyczajny dr hab.
Stanisław Kałużyński

Światowej sławy uczony ałtaista,
badacz języków i kultur Azji Środkowej i Syberii,
autor licznych, cennych prac naukowych
i popularyzator wiedzy o ludach stepowych Azji

Doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Mongolskiego,
Członek Honorowy Mongolskiej Akademii Nauk.
Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych
Polskiej Akademii Nauk,
w latach 1971-1992 Zastępca Przewodniczącego tego Komitetu,
członek Komitetów Redakcyjnych
- "Rocznika Orientalistycznego" (1970-2004),
- serii "Prace Orientalistyczne" (1975-2005).
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego,
członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
W Osobie Profesora Tracimy
Wielkiego Uczonego i Dobrego Człowieka.

Msza święta odbyła się 19 stycznia 2007 roku o godz. 12.30
w kościele św. Wincentego (murowany)
na Cmentarzu Bródnowskim.