Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 27 grudnia 2007 roku zmarł

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Mieczysław J. Künstler

Wybitny sinolog,
znawca języków i kultury chińskiej

Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych
Polskiej Akademii Nauk
W latach 1993-2006 Przewodniczący tego Komitetu,
Członek Komitetów Redakcyjnych
"Rocznika Orientalistycznego"
i serii "Prace Orientalistyczne"
Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
Autor prac naukowych o językoznawstwie,
cywilizacji i kulturze chińskiej

Msza żałobna odbyła się 9 stycznia 2007 r. o godz. 11.15 w kościele św. Jozafata
(ul. Powązkowska 90)
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Cmentarzu Wojskowym Powązkowskim
(ul. Powązkowska 43)