Recenzje Prac Orientalistycznych

T. 42
Janusz Chmielewski, (ed. Marek Mejor), Language and logic in ancient China. Collected papers on the Chinese language and logic. Prace Orientalistyczne vol. XLII (General editor Alfred F. Majewicz). Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2009. 352 pp. Bibliography. - Rec.: Zbigniew Wesołowski. - Tekst ang. // "Monumenta Serica". - Vol. 59 (2011), s. 544-546.