3 marca 2014
prof. dr hab. Lidia Sudyka
"Zapomniana poezja. Sanskrycka twórczość keralskich kobiet"

***

9 czerwca 2014

Uroczyste posiedzenie Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
z okazji Jubileuszu 100-lecia "Rocznika Orientalistycznego" (1914-2014)
 Sala Marii Skłodowskiej Curie nr 126

Pałac Staszica 72, Warszawa

Andrzej Gawroński i początki „Rocznika Orientalistycznego”
Prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
„Rocznik Orientalistyczny” ostatnich 25 lat XX wieku. Doświadczenia sekretarza redakcji
Prof. zw. dr hab. Janusz DANECKI
„Rocznik Orientalistyczny” 1914-2014
Prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
50 lat „Folia Orientalia” w Krakowie i na świecie
Prof. zw. dr hab. Andrzej ZABORSKI
„Cracow Indological Studies”
Dr hab. prof. UJ Lidia SUDYKA
Naukowe czasopisma krakowskieuwzględniające tematykę orientalistyczną
Dr hab. prof. UJ Elżbieta GÓRSKA
Spuścizny orientalistów w zasobie Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Mgr Ewa DZIURZYŃSKA

***

13 października 2014
prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś
"Tureckie teksty transkrybowane i ich wkład
w badania nad historią języka tureckiego"