16 marca 2015
prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński
"Asasyni nad Dunajem?
Zabójstwo księcia Ludwika I Wittelsbacha (1231 r.)
w perspektywie Zachodu i Wschodu"

 ***

15 czerwca 2015
 Seminarium „Orientalistyka polska w XXI wieku. Część I”
1. prof. UWM dr hab. Selim Chazbijewicz
"Badania nad Tatarami w Polsce po 2000 roku"
2. prof. dr hab. Anna Krasnowolska
"Badania iranistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w ostatnim 15-leciu"
3. prof. zw. dr hab. Marek Dziekan
"Elementy orientalistyczne w badaniach naukowych i dydaktyce
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego"

***

26 października 2015
Seminarium „Orientalistyka polska w XXI wieku. Część II”
1. dr hab. prof. UJ Elżbieta Górska
"Językoznawstwo arabistyczne w Krakowie"
2. prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś
"Turkologia w Krakowie"
3. dr hab. prof. UW Anna Parzymies
"Językoznawstwo turkologiczne na UW w XXI wieku"

***

14 grudnia 2015
prof. zw. dr hab. Jadwiga Pstrusińska
"O polskiej dydaktyce afganologicznej"