19 marca 2018
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski
Nowe pismo dla języka kazachskiego - przejście na łacinkę
 
***
 
25 czerwca 2018
prof. dr hab. Jerzy Hauziński
Ruchy dżelalich: symptomy załamania systemu osmańskiego
w Anatolii na przełomie XVI i XVII wieku
 
***
 
26 listopada 2018
dr hab. Halina Marlewicz
"Zniewolony byłem do zastanawiania się nad Indią starożytną...",
czyli o pożytkach płynących z projektu Orientalia Polonica.
Polskie tradycje badań nad Orientem