Najbliższe posiedzenie Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN odbędzie się w dniu 19.10.2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00.

W części naukowej z odczytem pt. Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji wystąpi dr hab. Marty Woźniak-Bobińska.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania