23 marca 2009
prof. zw. dr hab. Jadwiga Pstrusińska
"Biosocjolingwistyka
a językoznawstwo historyczno-porównawcze"
***
 8 czerwca 2009
dr hab. Romuald Huszcza prof. UW i UJ
"Teoretyczne zagadnienia leksykograficznej
charakterystyki języka japońskiego"
***
19 października 2009
dr hab. Piotr Muchowski prof. UAM
"Zabytki piśmiennictwa Karaimów polskich:
Hebrajski rękopis Abk 3"
 ***
30 listopada 2009
prof. zw. dr hab. Marek Mejor
"Tybetański Kandżur edycji Wanli z 1606 r.
odnaleziony w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej"