25 lutego 2008
dr hab. Lidia Kasarełło prof. UW
(odczytał prof. dr hab. Marek Mejor)
"Szczegółowa charakterystyka dorobku naukowego:
działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej
prof. dr hab. Mieczysława J. Künstlera"
***
prof. zw. dr hab. Jan Tyszkiewicz
"Najazdy Tatarów krymskich na państwo polsko-litewskie
na przełomie XV/XVI w. (przyczyny, skutki, bitwy)"
***
21 kwietnia 2008
dr hab. Anna Parzymies prof. UW
"O metodologii badań nad historią języków ałtajskich"
***
23 czerwca 2008
prof. zw. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska
"Al-Ğāhiz a M. Bakhtine.
Teoria komunikacji społecznej u erudyty arabskiego"
***
6 października 2008
prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński
"Raszid ad-Din Sinan - ojciec islamskiego terroru?"