19 lutego 2010
dr Agata Bareja-Starzyńska
"Mongolski mistrz buddyjski Dzanabadzar (1635-1723)
- życie i twórczość"
***
7 czerwca 2010
dr hab. Piotr Balcerowicz
"Idea Boga i poznawalność wszystkiego
w filozofii przyrody Indii starożytnych"
***
18 października 2010
prof. zw. dr hab. Jan Tyszkiewicz
"Pierwszy okres pobytu Protobułgarów
na Półwyspie Bałkańskim"