11 marca 2013
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
"Rola maronitów w procesie decentralizacji Imperium Osmańskiego
Swobody obywatelskie i zasady porządku konfesyjnego
w tzw. "Małym Libanie" według Règlement z 1861 i 1864 roku"

***

 10 czerwca 2013
prof. dr hab. Anna Krasnowolska
"Perska poezja epicka:
tradycja, innowacja i świadomość autorska"

***

 14-15 października 2013
I Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna
Orientalistyka a potrzeby współczesności -
tematy, perspektywy, metodologie
oraz
Warsztaty dla Młodych Orientalistów
„Wielokulturowość – tolerancja – etyka”

***

2 grudnia 2013
prof. zw dr hab. Karol Myśliwiec (czł. rzecz. PAN)
"W cieniu piramidy Dżesera - polskie wykopaliska w Sakkarze"