Struktura/Structure
Komitet nie posiada komisji, sekcji ani zespołów.
The Committee of Oriental Studies has not got any commissions and groups.