Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o Azji i Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych.
Komitet został powołany w 1952 r.

 

Activities of the Committee of Oriental Studies are focused on the supervision and promotion of research on Asia and Africa with a special reference to the humanities and social sciences.
The Committee of Oriental Studies was founded in 1952.