Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2015-2018
(List of members of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences
in the term 2015-2018)

  1. prof. zw. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI (Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu) – emer. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  2. dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA (specj.) (Uniwersytet Warszawski)

  3. dr hab. prof. UWM Selim CHAZBIJEWICZ (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

  4. prof. zw. dr hab. Janusz DANECKI (Uniwersytet Warszawski)

  5. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN (Uniwersytet Łódzki)

  6. prof. dr hab. Elżbieta GÓRSKA (Uniwersytet Jagielloński)

  7. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Akademia Pomorska w Słupsku)

  8. prof. dr hab. Romuald HUSZCZA (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)

  9. prof. zw. dr hab. Hassan JAMSHEER (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

  10. prof. zw. dr hab. Henryk JANKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  11. prof. dr hab. Joanna JUREWICZ (Uniwersytet Warszawski)

  12. prof. dr hab. Dariusz KOŁODZIEJCZYK (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

  13. ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

  14. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA (Uniwersytet Jagielloński)

  15. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  16. dr hab. Halina MARLEWICZ (Uniwersytet Jagielloński)

  17. prof. zw. dr hab. Marek MEJOR (Uniwersytet Warszawski)

  18. prof. zw. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Uniwersytet Warszawski)

  19. prof. zw. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA (Uniwersytet Jagielloński)

  20. prof. zw. dr hab. Karol MYŚLIWIEC (czł. rzecz. PAN/full member) (Polska Akademia Nauk)

  21. dr hab. Agata NALBORCZYK (Uniwersytet Warszawski)

  22. prof. dr hab. Katarzyna PACHNIAK (Uniwersytet Warszawski)

  23. dr hab. Kinga PARASKIEWICZ (Uniwersytet Jagielloński)

  24. prof. dr hab. Tomasz POLAŃSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  25. prof. zw. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

  26. prof. zw. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ (Uniwersytet Jagielloński )

  27. prof. dr hab. Jolanta SIERAKOWSKA-DYNDO (Uniwersytet Warszawski)

  28. prof. dr hab. Danuta STASIK (Uniwersytet Warszawski)

  29. prof. dr hab. Lidia SUDYKA (Uniwersytet Jagielloński)

  30. prof. dr hab. Piotr TARACHA (Uniwersytet Warszawski)

  31. prof. zw. dr hab. Edward TRYJARSKI (Członek Honorowy/Honorary Member) emer. Polska Akademia Nauk

  32. prof. zw. dr hab. Jerzy ZDANOWSKI (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)

Kadencja 2015-2018 rozpoczęła się z dniem 28 stycznia 2016 r. (posiedzenie inauguracyjne)

Kadencja 2011-2014 upłynęła 19.01.2016 r.

 

Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2011-2014
(List of members of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences
in the term 2011-2014)
 
  1. prof. zw. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI – emer. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
  2. dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  3. dr hab. prof. UWM Selim CHAZBIJEWICZ – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  4. prof. zw. dr hab. Janusz DANECKI – Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  5. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN – Uniwersytet Łódzki
  6. dr hab. prof. UJ Elżbieta GÓRSKA – Uniwersytet Jagielloński
  7. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI – Akademia Pomorska w Słupsku
  8. dr hab. prof. UW Romuald HUSZCZA – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński
  9. prof. zw. dr hab. Hassan JAMSHEER – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Uniwersytet Łódzki
  10. prof. dr hab. Henryk JANKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  11. prof. dr hab. Lidia KASAREŁŁO – Uniwersytet Warszawski
  12. ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK – Uniwersytet Jagielloński, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
  13. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA – Uniwersytet Jagielloński
  14. prof. dr hab. Ewa MACHUT-MENDECKA – Uniwersytet Warszawski
  15. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  16. prof. zw. dr hab. Marek MEJOR – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  17. prof. zw. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ – Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
  18. prof. zw. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA – Uniwersytet Jagielloński
  19. dr hab. prof. UAM Piotr MUCHOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
  20. prof. zw. dr hab. Karol MYŚLIWIEC (czł. rzecz. PAN/full member) – Polska Akademia Nauk
  21. prof. dr hab. Katarzyna PACHNIAK – Uniwersytet Warszawski
  22. dr hab. prof. UW Anna PARZYMIES – Uniwersytet Warszawski
  23. prof. zw. dr hab. Stanisław PIŁASZEWICZ – Uniwersytet Warszawski
  24. prof. zw. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA – Uniwersytet Warszawski
  25. prof. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ – Uniwersytet Jagielloński
  26. prof. dr hab. Jolanta SIERAKOWSKA-DYNDO – Uniwersytet Warszawski
  27. prof. dr hab. Danuta STASIK – Uniwersytet Warszawski
  28. prof. dr hab. Lidia SUDYKA – Uniwersytet Jagielloński
  29. prof. dr hab. Piotr TARACHA – Uniwersytet Warszawski
  30. prof. zw. dr hab. Edward TRYJARSKI (Członek Honorowy/Honorary Member) – emer. Polska Akademia Nauk
  31. prof. zw. dr hab. Andrzej ZABORSKI (zm. 1.X.2014) – Uniwersytet Jagielloński
Kadencja 2011-2014 rozpoczęła się z dniem 19 stycznia 2012 r. (posiedzenie inauguracyjne)
Kadencja 2007-2010 upłynęła 30.06.2011 r.
 
 
Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2007-2010
(List of members of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences
in the term 2007-2010)

1. prof. zw. dr hab. Edward TRYJARSKI (Członek Honorowy/Honorary Member, powołany 5.XI.2009, wybrany przez  KNO 8.06.2009) – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
2. prof. dr hab. Adnan ABBAS – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
3. dr hab. Piotr BALCEROWICZ, prof. UW i SWPS – Uniwersytet Warszawski
4. prof. zw. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
5. dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
6. dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM – Uniwersytet Warmijsko-Mazurski w Olsztynie
7. prof. zw. dr hab. Janusz DANECKI – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
8. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN – Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski
9. dr hab. Elżbieta GÓRSKA, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
10. prof. dr hab. Barbara GRABOWSKA – Uniwersytet Warszawski
11. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI – Akademia Pomorska w Słupsku
12. dr hab. Romuald HUSZCZA, prof. UW i UJ – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński
13. prof. zw. dr hab. Hassan JAMSHEER – Uniwersytet Łódzki
14. prof. zw. dr hab. Henryk JANKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
15. ks. prof. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
16. dr hab. Agnieszka KOZYRA, prof. UW i UJ – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński
17. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
18. prof. zw. dr hab. Mieczysław J. KÜNSTLER (zm. 27.XII.2007) – Uniwersytet Warszawski
19. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
20. prof. zw. dr hab. Marek MEJOR – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
21. prof. zw. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ – Uniwersytet Warszawski
22. dr hab. Piotr MUCHOWSKI, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
23. prof. zw. dr hab. Karol MYŚLIWIEC (czł. koresp. PAN/correspondent member) – Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Warszawa
24. dr hab. Ewa PAŁASZ-RUTKOWSKA, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
25. dr hab. Anna PARZYMIES, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
26. prof. zw. dr hab. Stanisław PIŁASZEWICZ – Uniwersytet Warszawski
27. prof. zw. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA – Uniwersytet Jagielloński
28. prof. zw. dr hab. Krystyna SKARŻYŃSKA-BOCHEŃSKA – Uniwersytet Warszawski
29. dr hab. Danuta STASIK, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
30. prof. zw. dr hab. Jan TYSZKIEWICZ – Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
31. prof. zw. dr hab. Andrzej ZABORSKI – Uniwersytet Jagielloński
32. prof. dr hab. Jerzy ZDANOWSKI – Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa


Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2003-2006
(List of members of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences
in the term 2003-2006)

1. prof. dr hab. Adnan ABBAS – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
2. prof. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
3. prof. dr hab. Janusz DANECKI – Uniwersytet Warszawski
4. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN – Uniwersytet Warszawski
5. prof. zw. dr hab. Andrzej DZIUBIŃSKI (rezygn. 11.01.2006) – Instytut Historii PAN, Warszawa
6. dr hab. Elżbieta GÓRSKA (dokoopt. 25.II.2005) – Uniwersytet Jagielloński
7. prof. dr hab. Barbara GRABOWSKA – Uniwersytet Warszawski
8. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk
9. prof. dr hab. Romuald HUSZCZA – Uniwersytet Warszawski
10. prof. zw. dr hab. Hassan Ali JAMSHEER – Uniwersytet Łódzki
11. dr hab. Henryk JANKOWSKI prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
12. prof. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI (zm. 6.I.2007) – Uniwersytet Warszawski
13. prof. dr hab. Andrzej KAPISZEWSKI (zm. 5.V.2007) – Uniwersytet Jagielloński
14. prof. zw. dr hab. Wiesław KOTAŃSKI (zm. 8.VIII.2005) – Uniwersytet Warszawski
15. prof. dr hab. Maria KOWALSKA (rezygn. 18.VI.2004, zm. 10.II.2005) – Uniwersytet Jagielloński
16. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA – Uniwersytet Jagielloński
17. prof. zw. dr hab. Mieczysław J. KÜNSTLER – Uniwersytet Warszawski
18. prof. zw. dr hab. Izabella ŁABĘDZKA (rezygn. 15.III/IV.2005)– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
19. prof. dr hab. Krystyna ŁYCZKOWSKA – Uniwersytet Warszawski
20. prof. dr hab. Tadeusz MAJDA – Uniwersytet Warszawski
21. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
22. prof. dr hab. Marek MEJOR – Uniwersytet Warszawski
23. prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ – Uniwersytet Warszawski
24. dr hab. Piotr MUCHOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
25. czł. koresp. PAN Karol MYŚLIWIEC – Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Warszawa
26. prof. dr hab. Rajmund OHLY (zm. 24.IX.2003) – Uniwersytet Warszawski
27. prof. dr hab. Władysław PAŁUBICKI (rezygn. 14.VI.2004) – Uniwersytet Gdański
28. prof. dr hab. Ewa PAŁASZ-RUTKOWSKA, Uniwersytet Warszawski
29. dr hab. Anna PARZYMIES – Uniwersytet Warszawski
30. prof. dr hab. Stanisław PIŁASZEWICZ – Uniwersytet Warszawski
31. prof. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA – Uniwersytet Jagielloński
32. prof. dr hab. Elżbieta REKŁAJTIS, doc. ZKP PAN – Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa
33. dr Małgorzata RELIGA (rezygn. X.2006) – Uniwersytet Warszawski
34. prof. dr hab. Maria Roman SŁAWIŃSKI – Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa
35. prof. dr hab. Zbigniew SŁUPSKI – Uniwersytet Warszawski
36. prof. zw. dr hab. Joachim ŚLIWA (dokoopt. 25.II.2005) – Uniwersytet Jagielloński
37. prof. dr hab. Edward TRYJARSKI – em. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
38. prof. dr hab. Jan TYSZKIEWICZ – Instytut Historii PAN
39. dr hab. Jan K. WINNICKI prof. UW – Uniwersytet Warszawski
40. dr hab. Alicja WRZESIŃSKA prof. UW – Uniwersytet Warszawski
41. prof. dr hab. Andrzej ZABORSKI – Uniwersytet Jagielloński
42. prof. dr hab. Jerzy ZDANOWSKI – Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa