Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2019-2022
 

  1. prof. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI (Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, emer. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  2. dr hab., prof. UW  Agata BAREJA-STARZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

  3. prof. dr hab. Marzenna CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  4. prof. dr hab. Marek M. DZIEKAN (Uniwersytet Łódzki)

  5. prof. dr hab. Elżbieta GÓRSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  6. dr hab., prof. UW Marcin GRODZKI (Uniwersytet Warszawski)
  7. prof. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Akademia Pomorska w Słupsku), zm. 24.12.2020

  8. dr hab., prof. UAM Arkadiusz JABŁOŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  9. prof. dr hab. Hassan JAMSHEER (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

  10. prof. dr hab. Henryk JANKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  11. prof. dr hab. Dariusz KOŁODZIEJCZYK (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

  12. dr hab., prof. UŁ Izabela KOŃCZAK (Uniwersytet Łódzki)
  13. ks. prof. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

  14. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  15. prof. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ (emer. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  16. dr hab., prof. UJ Halina MARLEWICZ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  17. prof. dr hab. Marek MEJOR (członek PAN(Uniwersytet Warszawski)

  18. prof. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  19. dr hab., prof. ucz. Michał MOCH (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 1.10.2021 Polska Akademia Nauk)
  20. prof. dr hab. Piotr MUCHOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  21. prof. dr hab. Karol MYŚLIWIEC (członek rzeczywisty PAN) (Polska Akademia Nauk)

  22. dr hab., prof. ucz. Agata NALBORCZYK (Uniwersytet Warszawski)

  23. prof. dr hab. Katarzyna PACHNIAK (Uniwersytet Warszawski)

  24. prof. dr hab. Tomasz POLAŃSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  25. prof. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

  26. prof. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  27. dr hab., prof. UAM Krzysztof STROŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  28. prof. dr hab. Lidia SUDYKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  29. prof. dr hab. Piotr TARACHA (Uniwersytet Warszawski)

  30. prof. dr hab. Edward TRYJARSKI (Członek Honorowy KNO)(emer. Polska Akademia Nauk), zm. 23.08.2021

  31. dr hab. Marta WOŹNIAK-BOBIŃSKA (Uniwersytet Łódzki)
  32. dr hab. Ewa ZAJDLER (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 
  33. prof. dr hab. Jerzy ZDANOWSKI (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)

  34. prof. dr hab. Estera ŻEROMSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
 
Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2015-2018
 

 

  1. prof. zw. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI (Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, emer. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  2. dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA (specjalista) (Uniwersytet Warszawski)

  3. dr hab. prof. UWM Selim CHAZBIJEWICZ (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

  4. prof. zw. dr hab. Janusz DANECKI (Uniwersytet Warszawski)

  5. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN (Uniwersytet Łódzki)

  6. prof. dr hab. Elżbieta GÓRSKA (Uniwersytet Jagielloński)

  7. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Akademia Pomorska w Słupsku)

  8. prof. dr hab. Romuald HUSZCZA (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)

  9. prof. zw. dr hab. Hassan JAMSHEER (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

  10. prof. zw. dr hab. Henryk JANKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  11. prof. dr hab. Joanna JUREWICZ (Uniwersytet Warszawski)

  12. prof. dr hab. Dariusz KOŁODZIEJCZYK (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

  13. ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

  14. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA (Uniwersytet Jagielloński)

  15. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  16. dr hab. Halina MARLEWICZ (Uniwersytet Jagielloński)

  17. prof. zw. dr hab. Marek MEJOR (Uniwersytet Warszawski)

  18. prof. zw. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Uniwersytet Warszawski)

  19. prof. zw. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA (Uniwersytet Jagielloński)

  20. prof. zw. dr hab. Karol MYŚLIWIEC (członek rzeczywisty PAN) (Polska Akademia Nauk)

  21. dr hab. Agata NALBORCZYK (Uniwersytet Warszawski)

  22. prof. dr hab. Katarzyna PACHNIAK (Uniwersytet Warszawski)

  23. dr hab. Kinga PARASKIEWICZ (Uniwersytet Jagielloński)

  24. prof. dr hab. Tomasz POLAŃSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  25. prof. zw. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

  26. prof. zw. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ (Uniwersytet Jagielloński )

  27. prof. dr hab. Jolanta SIERAKOWSKA-DYNDO (Uniwersytet Warszawski)

  28. prof. dr hab. Danuta STASIK (Uniwersytet Warszawski)

  29. prof. dr hab. Lidia SUDYKA (Uniwersytet Jagielloński)

  30. prof. dr hab. Piotr TARACHA (Uniwersytet Warszawski)

  31. prof. zw. dr hab. Edward TRYJARSKI (Członek Honorowy KNO) (emer. Polska Akademia Nauk)

  32. prof. zw. dr hab. Jerzy ZDANOWSKI (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)

Kadencja 2015-2018 rozpoczęła się z dniem 28 stycznia 2016 r. (posiedzenie inauguracyjne)

Kadencja 2011-2014 upłynęła 19.01.2016 r.


 
Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2011-2014
 
  1. prof. zw. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI (emer. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)
  2. dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  3. dr hab. prof. UWM Selim CHAZBIJEWICZ (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  4. prof. zw. dr hab. Janusz DANECKI (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
  5. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN (Uniwersytet Łódzki)
  6. dr hab. prof. UJ Elżbieta GÓRSKA (Uniwersytet Jagielloński)
  7. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Akademia Pomorska w Słupsku)
  8. dr hab. prof. UW Romuald HUSZCZA (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)
  9. prof. zw. dr hab. Hassan JAMSHEER (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Uniwersytet Łódzki)
  10. prof. dr hab. Henryk JANKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  11. prof. dr hab. Lidia KASAREŁŁO (Uniwersytet Warszawski)
  12. ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK (Uniwersytet Jagielloński, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)
  13. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA (Uniwersytet Jagielloński)
  14. prof. dr hab. Ewa MACHUT-MENDECKA (Uniwersytet Warszawski)
  15. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
  16. prof. zw. dr hab. Marek MEJOR (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  17. prof. zw. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ (Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi)
  18. prof. zw. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA (Uniwersytet Jagielloński)
  19. dr hab. prof. UAM Piotr MUCHOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu)
  20. prof. zw. dr hab. Karol MYŚLIWIEC (członek rzeczywisty PAN) (Polska Akademia Nauk)
  21. prof. dr hab. Katarzyna PACHNIAK (Uniwersytet Warszawski)
  22. dr hab. prof. UW Anna PARZYMIES (Uniwersytet Warszawski)
  23. prof. zw. dr hab. Stanisław PIŁASZEWICZ (Uniwersytet Warszawski)
  24. prof. zw. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)
  25. prof. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ (Uniwersytet Jagielloński)
  26. prof. dr hab. Jolanta SIERAKOWSKA-DYNDO (Uniwersytet Warszawski)
  27. prof. dr hab. Danuta STASIK (Uniwersytet Warszawski)
  28. prof. dr hab. Lidia SUDYKA (Uniwersytet Jagielloński)
  29. prof. dr hab. Piotr TARACHA (Uniwersytet Warszawski)
  30. prof. zw. dr hab. Edward TRYJARSKI (Członek Honorowy KNO) (emer. Polska Akademia Nauk)
  31. prof. zw. dr hab. Andrzej ZABORSKI (zmarł 1.X.2014) (Uniwersytet Jagielloński)
Kadencja 2011-2014 rozpoczęła się z dniem 19 stycznia 2012 r. (posiedzenie inauguracyjne)
Kadencja 2007-2010 upłynęła 30.06.2011 r.

 


 
Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2007-2010

1. prof. zw. dr hab. Edward TRYJARSKI (Członek Honorowy KNO, powołany 5.XI.2009, wybrany przez  KNO 8.06.2009) (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
2. prof. dr hab. Adnan ABBAS (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
3. dr hab. Piotr BALCEROWICZ, prof. UW i SWPS (Uniwersytet Warszawski)
4. prof. zw. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
5. dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
6. dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM (Uniwersytet Warmijsko-Mazurski w Olsztynie)
7. prof. zw. dr hab. Janusz DANECKI (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski)
8. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski)
9. dr hab. Elżbieta GÓRSKA, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
10. prof. dr hab. Barbara GRABOWSKA (Uniwersytet Warszawski)
11. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Akademia Pomorska w Słupsku)
12. dr hab. Romuald HUSZCZA, prof. UW i UJ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)
13. prof. zw. dr hab. Hassan JAMSHEER (Uniwersytet Łódzki)
14. prof. zw. dr hab. Henryk JANKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
15. ks. prof. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński)
16. dr hab. Agnieszka KOZYRA, prof. UW i UJ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)
17. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
18. prof. zw. dr hab. Mieczysław J. KÜNSTLER (zmarł 27.XII.2007) (Uniwersytet Warszawski)
19. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
20. prof. zw. dr hab. Marek MEJOR (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
21. prof. zw. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ (Uniwersytet Warszawski)
22. dr hab. Piotr MUCHOWSKI, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
23. prof. zw. dr hab. Karol MYŚLIWIEC (członek korespondent PAN) (Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Warszawa)
24. dr hab. Ewa PAŁASZ-RUTKOWSKA, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
25. dr hab. Anna PARZYMIES, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
26. prof. zw. dr hab. Stanisław PIŁASZEWICZ (Uniwersytet Warszawski)
27. prof. zw. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA (Uniwersytet Jagielloński)
28. prof. zw. dr hab. Krystyna SKARŻYŃSKA-BOCHEŃSKA (Uniwersytet Warszawski)
29. dr hab. Danuta STASIK, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

30. prof. zw. dr hab. Jan TYSZKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
31. prof. zw. dr hab. Andrzej ZABORSKI (Uniwersytet Jagielloński)
32. prof. dr hab. Jerzy ZDANOWSKI (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa)Skład
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2003-2006

1. prof. dr hab. Adnan ABBAS (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
2. prof. dr hab. Jerzy BAŃCZEROWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
3. prof. dr hab. Janusz DANECKI (Uniwersytet Warszawski)
4. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN (Uniwersytet Warszawski)
5. prof. zw. dr hab. Andrzej DZIUBIŃSKI (zrezygnował 11.01.2006) (Instytut Historii PAN, Warszawa)
6. dr hab. Elżbieta GÓRSKA (dokoopt. 25.II.2005) (Uniwersytet Jagielloński)
7. prof. dr hab. Barbara GRABOWSKA (Uniwersytet Warszawski)
8. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk)
9. prof. dr hab. Romuald HUSZCZA (Uniwersytet Warszawski)
10. prof. zw. dr hab. Hassan Ali JAMSHEER (Uniwersytet Łódzki)
11. dr hab. Henryk JANKOWSKI prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
12. prof. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI (zmarł 6.I.2007) (Uniwersytet Warszawski)
13. prof. dr hab. Andrzej KAPISZEWSKI (zmarł 5.V.2007) (Uniwersytet Jagielloński)
14. prof. zw. dr hab. Wiesław KOTAŃSKI (zmarł 8.VIII.2005) (Uniwersytet Warszawski)
15. prof. dr hab. Maria KOWALSKA z(rezygowała 18.VI.2004, zmarła 10.II.2005) (Uniwersytet Jagielloński)
16. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA (Uniwersytet Jagielloński)
17. prof. zw. dr hab. Mieczysław J. KÜNSTLER (Uniwersytet Warszawski)
18. prof. zw. dr hab. Izabella ŁABĘDZKA (zrezygnowała 15.III/IV.2005) (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
19. prof. dr hab. Krystyna ŁYCZKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)
20. prof. dr hab. Tadeusz MAJDA (Uniwersytet Warszawski)
21. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
22. prof. dr hab. Marek MEJOR (Uniwersytet Warszawski)
23. prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ (Uniwersytet Warszawski)
24. dr hab. Piotr MUCHOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
25. czł. koresp. PAN Karol MYŚLIWIEC (Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Warszawa)
26. prof. dr hab. Rajmund OHLY (zmarł 24.IX.2003) (Uniwersytet Warszawski)
27. prof. dr hab. Władysław PAŁUBICKI (zrezygnował 14.VI.2004) (Uniwersytet Gdański)
28. prof. dr hab. Ewa PAŁASZ-RUTKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)
29. dr hab. Anna PARZYMIES (Uniwersytet Warszawski)
30. prof. dr hab. Stanisław PIŁASZEWICZ (Uniwersytet Warszawski)
31. prof. dr hab. Jadwiga PSTRUSIŃSKA (Uniwersytet Jagielloński)
32. prof. dr hab. Elżbieta REKŁAJTIS, doc. ZKP PAN (Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa)
33. dr Małgorzata RELIGA (zrezygnowała X.2006) (Uniwersytet Warszawski)
34. prof. dr hab. Maria Roman SŁAWIŃSKI (Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa)
35. prof. dr hab. Zbigniew SŁUPSKI (Uniwersytet Warszawski)
36. prof. zw. dr hab. Joachim ŚLIWA (dokooptowany 25.II.2005) (Uniwersytet Jagielloński)
37. prof. dr hab. Edward TRYJARSKI (emer. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
38. prof. dr hab. Jan TYSZKIEWICZ (Instytut Historii PAN)
39. dr hab. Jan K. WINNICKI prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
40. dr hab. Alicja WRZESIŃSKA prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
41. prof. dr hab. Andrzej ZABORSKI (Uniwersytet Jagielloński)
42. prof. dr hab. Jerzy ZDANOWSKI (Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa)