Summary concerning the Bulletin of the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

 Marta Woźniak-Bobińska

Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji (in Polish)

 Joanna Musiatewicz

 Europa i Europejczycy w dziewiętnastowiecznej arabsko-chrześcijańskiej literaturze podróżniczej  (in Polish)