Journals focused on the Oriental Studies 
alongside the points ascribed by the Polish Ministry of Education and Science
since 2019 (if the points have been ascribed)

 
 
 1. Acta Asiatica Varsoviensia, ISSN: 0860-6102, 2449-8653, 40 points

 2. Afryka, ISSN: 1234-0278

 3. Almanach Karaimski [Karaim almanac], ISSN: 2300-8164, 2353-5466

 4. Anabasis: Studia Classica et Orientalia, ISSN: 2082-8993, 100 points

 5. Analecta Nipponica, ISSN: 2084-2147

 6. Art of the Orient, ISSN: 2299-811X, 70 points

 7. Azja-Pacyfik : Społeczeństwo, Polityka, Gospodarka [Asia-Pacific: Society, Politics, Economy], ISSN: 1643-692X

 8. Cracow Indological Studies, ISSN: 1732-0917, 70 points

 9. Etudes et Travaux, ISSN: 2084-6762, 100 points

 10. Eurasian Prehistory, ISSN: 1730-8518

 11. Folia Orientalia, ISSN: 0015-5675

 12. Gdańskie Studia Azji Wschodniej [Gdansk Journal of East Asian Studies], ISSN: 2084-2902, 2353-8724, 40 points

 13. Hemispheres : studies on cultures and societies, ISSN: 0239-8818, 2449-8645, 20 points

 14. Karaite Archives, ISSN: 2353-2327

 15. Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly, ISSN: 1899-3044, 100 points

 16. Lehahayer, ISSN: 2082-6184

 17. Medżat - Studia Egiptologiczne, ISSN: 2300-3448

 18. Monitory Azjatyckie: Monitor Chiński, Monitor Japoński, ISSN: 2544-5898, 2544-591X

 19. Orient: Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Orientalistów: ISSN: 1895-295X

 20. Orientalia Christiana Cracoviensia, ISSN: 2081-1330

 21. Polish Archaeology in the Mediterranean, ISSN: 1234-5415, 100 points

 22. Pro Georgia : prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich, ISSN: 1230-1604, points

 23. Przegląd Orientalistyczny [Polish Review of Oriental Studies], ISSN: 0033-2283, 20 points

 24. Rocznik Orientalistyczny [Yearbook of Oriental Studies] , ISSN: 0080-3545, 70 points

 25. Scripta Biblica et Orientalia, ISSN: 2081-8416

 26. Scripta Judaica Cracoviensia, ISSN: 1733-5760, 2084-3925, 40 points

 27. Silva Japonicarum, ISSN: 1734-4328

 28. Studia Indologiczne [Indological Studies], ISSN: 1232-4663

 29. Studia Judaica, ISSN: 1506-9729, 70 points

 30. Studia Orientalne [Oriental Studies], ISSN: 2299-1999, 40 points

 31. Studies in Ancient Art and Civilization, ISSN: 0083-4300, 2449-867X, 70 points

 32. Studies of the Department of African Languages and Cultures, nowadays called: Studies in African Languages and Cultures, ISSN: 0860-4649, 2545-2134, 40 points