History-Sociological Monographies of Africa Countries/Historyczno-Socjologiczne Monografie Krajów Afryki

 

(series)

 

Vol. 1
Kostecki, Andrzej Maria
Somalia: zarys historyczno-socjologiczny (= Somalia: a historico-political surrey [i. e. survey]) / Andrzej Maria Kostecki; [Ed.: Andrzej Zajączkowski]; Polish Academy of Sciences. Committee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1976.

Vol. 2
Olszewska-Dyoniziak, Barbara
Zambia: zarys historyczno-socjologiczny (= Zambia: a historico-sociological survey ) / Barbara Olszewska-Dyoniziak; [Ed.: Andrzej Zajączkowski]; Polish Academy of Sciences. Committee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1978.