Publications concerning the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences

 1. Komitety naukowe w okresie 25-lecia Polskiej Akademii Nauk. T. 2. - Warsaw, 1978.
 2. Piłaszewicz Stanisław, II Międzynarodowe Sympozjum na temat "Teoretyczne Problemy Języków Azji i Afryki" // "Przegląd Orientalistyczny". - 1981, no. 2 (118), p. 168-171.
 3. Piłaszewicz Stanisław, Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora E. Słuszkiewicza // "Przegląd Orientalistyczny". - 1982, no. 3-4 (123/4), p. 193-194.
 4. Tryjarski Edward, XXXI Międzynarodowy Kongres Nauk Humanistycznych w Azji i Afryce Północnej // "Przegląd Orientalistyczny". - 1983, no. 1-4 (125/6), p. 150-154.
 5. Tyloch Witold, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN i orientalistyka polska w czterdziestoleciu PRL // "Przegląd Orientalistyczny". - 1986, no. 1-2 (137/8), p. 15-29.
 6. Kałużyński Stanisław, Uniwersyteckie studia orientalistyczne w Polsce // "Przegląd Orientalistyczny". - 1994, no. 1-2 (169-170), p. 3-13.
 7. Kozłowska Maria, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN // W: Polska Akademia Nauk 1952-2002 placówki i komitety / [red. tomu Leszek Kuźnicki]. - Warsaw: Upowszechnianie Nauki - "Oświata-UN-O", 2002. - P. 332-334.
 8. The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences 1952-2007 (= Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk 1952-2007) / [ed. by Marek Mejor, with assist. of Filip Majkowski ; (from materials prep. by Maria Kozłowska) ; Committee of Oriental Studies, Polish Academy of Sciences]. - Warsaw: Polish Academy of Sciences Division I Social Sciences, 2008. - 36 p. : il.
 9. Успенский, В. Л., Востоковедная конференция в Варшаве 8-9 декабря 2008 г. // "Гуманитарные Исследования Внутренной Азии". - 2008, no. 2-3, p. 105-106.
 10. "The International Conference of Oriental Studies: 55 Years of he Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences (1952-2007)", 8-9.12.2008. - Nota /  "Przegląd Orientalistyczny". - 2009, no. 1-2 (228-229), p. 121-122.
 11. Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk spis referatów wygłoszonych na posiedzeniach naukowych 1952-2012 / Ed. Maria Kozłowska. - Waraw: "eMKa", 2012. - p. 60.