Other publications of the Committee of Oriental Studies

 
K'ü Jüan: zbiór referatów wygłoszonych na sesji ku czci Poety (= [K'iu Yuan: recueil de conférences prononcées à la session consacré à la mémoire du Poète ]) / [Ed. Witold Jabłoński, Edward Tryjarski]; Polish Academy of Sciences. Commitee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1954.
 

Zajączkowski, Ananiasz
Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej (= The outline of the Ottoman Turkish diplomacy) / Ananiasz Zajączkowski, Jan Reychman; [Ed.: Edward Tryjarski]; Polish Academy of Sciences. Commitee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1955.

Zajączkowski, Włodzimierz
Bibliografia polskich prac orientalistycznych (1945-1955) ( = Bibliography of Polish Oriental Papers) / [w oparciu o materiały dostarczone przez Włodzimierza Zajączkowskiego; Ed. Wiesław Kotański and Barbara Majewska in cooperation with Witold Jabłoński, Eugeniusz Słuszkiewicz, Stefan Strelcyn and Ananiasz Zajączkowski]; Polish Academy of Sciences. Commitee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1957.

Problemy literatur orientalnych: materiały II Międzynarodowego Sympozjum, Warszawa-Kraków, 22-26 maja 1972 (= Проблемы восточных литератур: материалы II Международного Симпозиума, Варшава-Краков, 22-26 мая 1972 = Problems of Oriental literatures: materials of the II International Symposium, Warsaw-Cracow, 22-26 May 1972 ) / [Ed. Witold Tyloch; Ed. Committee: I. S. Bragiński, E. P. Czełyszew, L. Z. Ejdlin, F. Gruner, S. Kałużyński, T. Lewicki, J. Mučka, I. Tatarly, W. Tyloch, T. Żbikowski]; Polish Academy of Sciences. Commitee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1974.

African studies in Poland: selected papers in cultural anthropology (= Studia afrykanistyczne w Polsce : wybór prac ) / Ed. Andrzej Zajączkowski; Polish Academy of Sciences. Committee for Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1980.

Problemy języków Azji i Afryki: materiały II Międzynarodowego Sympozjum, Warszawa-Kraków, 10-15 listopada 1980 (= Проблемы языков Азии и Африки: материалы II Международного Симпозиума, Варшава-Краков, 10-15 ноямбря 1980 = Problems of Asian and African languages: materials of the 2nd International Symposium, Warsaw-Cracow, 10-15 November 1980 ) / [Ed. Stanisław Piłaszewicz, Jerzy Tulisow; Ed. Committee: A. Czapkiewicz, J. Danecki, S. Kałużyński, M. J. Künstler, T. Lewicki, Nguyen Tai Can, W. M. Sołncew, S. Piłaszewicz, W. Tyloch, P. Vavroušek, H. P. Vietze]; Polish Academy of Sciences. Commitee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1987.

Schayer, Stanisław
O filozofowaniu Hindusów: artykuły wybrane (= On philosophizing of the Hindus : selected papers) / Stanisław Schayer; selection and introduction by Marek Mejor; [Ed. Committee: Maria Krzysztof Byrski, Bogdan Składanek, Hanna Wałkówskal Ed. Marek Mejor]; Polish Academy of Sciences. Commitee of Oriental Studies.
Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 1988.

Tryjarski, Edward
Kultura ludów tureckich w świetle przekazu Mahmuda z Kaszgaru (XI w.) (= The culture of Turkic peoples from the perspective of the narrative of Mahmud al-Kashgari (11th century) / Edward Tryjarski; Polish Academy of Sciences. Commitee of Oriental Studies. Polish Academy of Sciences. Institute of Archaeology and Ethnology.
Warsaw: Polish Academy of Sciences. Institute of Archaeology and Ethnology. Committee of Oriental Studies, 1993.

 
Gudowski, Janusz
Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku (= The agriculture in Africa and Asia at the beginning of the 21st century) / Janusz Gudowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warsaw: Dialog, cop. 1998.

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences 1952-2007 (= Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk 1952-2007) / Polish Academy of Sciences. Committe of Oriental Studies; [Ed. Marek Mejor, with assist. of Filip Majkowski; (from materials prep. by Maria Kozłowska)].
Warsaw: Polish Academy of Sciences. I Department of Humanities and Social Sciences, 2008.
 
Czasopisma orientalistyczne w Polsce studia i materiały dla uczczenia stulecia "Rocznika Orientalistycznego" 1914-2014 (= Oriental journals in Poland: studies and materials for the celebration of the centenary of the "Rocznik Orientalistyczny" (Yearbook of Oriental Studies) / Ed. Marek M. Dziekan and Marek Mejor.

Warsaw: Polish Oriental Society, Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences, 2014.