Międzynarodowa konferencja naukowa
Dystans - symbioza - asymilacja?
Kultury i języki południowosłowiańskie w bałkańskim kontekście niesłowiańskim
 
Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego

 

13-14.03.2010
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego