Sympozjum

"Konstanty Symonolewicz - orientalista, dyplomata,

opiekun Polonii mandżurskiej"

10 czerwca 2010
Połczyn- Zdrój, Hotel "Polanin", ul. Wojska Polskiego 51
Organizatorzy:
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Urząd Miasta Połczyn,
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju. Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju
Klub Harbińczyków w Szczecinie
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
 
10.30 - 11.15 - msza święta w intencji Konstantego Symonolewicza w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Połczyn-Zdrój ul. Mariacka 2;

11.30 – 12.00 - uroczystość na cmentarzu w Połczynie-Zdroju - odsłonięcie tablicy na grobie Konstantego Symonolewicza;

12.00 – 12.30 – rejestracja uczestników sympozjum w hotelu „Polanin”, Połczyn-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 51

12.30 – 14.00 - I sesja referatowa 

Powitanie uczestników sympozjum - mgr Barbara Nowak, Burmistrz Połczyna-Zdroju.

Prowadzenie sympozjum – dr hab. Andrzej Furier, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego;

Polonia mandżurska na tle diaspory polskiej w Azji - dr hab. Jacek Knopek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechniki Koszalińskiej;

Konstanty Symonolewicz. Człowiek i dzieło - dr hab. Adam Winiarz, prof. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

Konstanty Symonolewicz i Teodor Parnicki - mistrz i uczeń - dr Tomasz Markiewka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

Ród Symonolewiczów herbu Bełty - mgr inż. Jerzy Czajewski, Klub Harbińczyków;

Połczyńskie nekropolie - mgr Bogusław Ogorzałek, Liceum Ogólnokształcące, Połczyn-Zdrój

14.00- 14.45 - posiłek;

14.45 – 16.15 – II sesja referatowa

Połczyn-Zdrój dzisiaj -- mgr Barbara Nowak, Burmistrz Miasta Połczyn-Zdrój;

Niemcy, Polacy i Armia Czerwona - stosunki narodowościowe w Połczynie-Zdroju w pierwszych latach powojennych

mgr Andrzej Tworek, Liceum Ogólnokształcące Połczyn-Zdrój;

Konstanty Symonolewicz w pamięci Polonii mandżurskiej - dr Leonard Spychalski, Klub Harbińczyków;

Życie codzienne Chińczyków w Mandżurii w oczach Konstantego Symonolewicza - mgr Anna Szymczak, Uniwersytet Szczeciński.

16.15 – 16.45 dyskusja i podsumowanie sympozjum.

Zbigniew Mikorski, Walory turystyczne Połczyna-Zdroju i okolic – zwiedzanie miasta.