Konferencja

Afryka w stosunkach międzynarodowych
Historia, stan obecny, perspektywy

24-25 maja 2010, Olsztyn

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, serdecznie zaprasza na konferencję naukową nt. Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, stan obecny, perspektywy.

Dla Afrykańczyków, a także specjalistów, zajmujących się problematyką afrykańską, rok 2010 upłynie pod znakiem 50. rocznicy uzyskania niepodległości, którą będzie obchodzić większość krajów Czarnego Lądu. Żywimy nadzieję, że zaproponowany temat konferencji stwarza możliwość do interdyscyplinarnych, pogłębionych refleksji także w tym kontekście.

Afryka pozostaje na marginesie obecnych stosunków międzynarodowych. Czy tak było zawsze? Jakie czynniki warunkują taki stan rzeczy? Jak poprawić sytuację? Czy Północ jest rzeczywiście zainteresowana rozwojem Afryki? Jakie są perspektywy inwazji Chin w Afryce? Czy Afrykańczycy są w stanie wziąć odpowiedzialność za losy kontynentu? Czy kultury afrykańskie sprzyjają temu rozwojowi? Czy demokracja idzie w parze z afrykańską mentalnością? W roku 2009 ludność Afryki przekroczyła liczbę 1 mld. To szansa czy zagrożenie? Organizatorzy żywią nadzieję, że uczestnicy Dni Afryki w Olsztynie podejmą próbę odpowiedzi na te i wiele innych istotnych pytań.

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Norbert Kasparek
dr hab. Iwona Anna Ndiaye
dr Bara Ndiaye
dr Paweł Letko

Język obrad: polski, angielski

Koszty udziału w konferencji ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN.
W ramach opłaty zapewniamy:
- druk materiałów pokonferencyjnych
- obiad w dniu konferencji
- okolicznościową kolację
- przerwy kawowe

Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem wystąpienia (nie więcej niż pół strony A4) przyjmujemy do 10 kwietnia 2010 roku na adres organizatora:

dr Bara Ndiaye
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM
ul. Kurta Obitza
10-725 Olsztyn
dr Bara Ndiaye

lub e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Dodatkowe informacje:
tel. 606 719 498
fax: (89) 524 64 40
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Uczestnika konferencji naukowej

nt. Afryka w stosunkach międzynarodowych.
Historia, stan obecny, perspektywy.
Olsztyn, 24-25 maja 2010 roku

Imię

i nazwisko ………………………………………………………………..

Tytuł

stopień naukowy……………………………………………………

Instytucja, stanowisko …………..………………………

Forma wystąpienia: referat, komunikat, głos w dyskusji itd. (właściwe podkreślić)


Temat wystąpienia

………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….


Potrzebny sprzęt podczas wystąpienia: komputer, rzutnik stacjonarny, rzutnik multimedialny i in. (właściwe podkreślić)

Adres, telefon, e-mail ………………………………………………………….


Data ............................... Podpis …..


Wypełnioną ankietę należy odesłać w terminie do 10.04.2010 r. na adres organizatorów:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
dr Bara Ndiaye