Bibliografia publikacji o Komitecie Nauk Orientalistycznych PAN
(Bibliography of the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences)
 
 
  1. Komitety naukowe w okresie 25-lecia Polskiej Akademii Nauk. T. 2. - Warszawa, 1978.
  2. Piłaszewicz Stanisław, II Międzynarodowe Sympozjum na temat "Teoretyczne Problemy Języków Azji i Afryki" // "Przegląd Orientalistyczny". - 1981, nr 2 (118), s. 168-171.
  3. Piłaszewicz Stanisław, Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora E. Słuszkiewicza // "Przegląd Orientalistyczny". - 1982, nr 3-4 (123/4), s. 193-194.
  4. Tryjarski Edward, XXXI Międzynarodowy Kongres Nauk Humanistycznych w Azji i Afryce Północnej // "Przegląd Orientalistyczny". - 1983, nr 1-4 (125/6), s. 150-154.
  5. Tyloch Witold, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN i orientalistyka polska w czterdziestoleciu PRL // "Przegląd Orientalistyczny". - 1986, nr 1-2 (137/8), s. 15-29.
  6. Kałużyński Stanisław, Uniwersyteckie studia orientalistyczne w Polsce // "Przegląd Orientalistyczny". - 1994, nr 1-2 (169-170), s. 3-13.
  7. Kozłowska Maria, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN // W: Polska Akademia Nauk 1952-2002 : placówki i komitety / [red. tomu Leszek Kuźnicki]. - Warszawa : Upowszechnianie Nauki - "Oświata-UN-O", 2002. - S. 332-334.
  8. The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences 1952-2007 (= Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk 1952-2007) / [ed. by Marek Mejor, with assist. of Filip Majkowski ; (from materials prep. by Maria Kozłowska) ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych, 2008. - 36 s. : il.
  9. Успенский, В. Л., Востоковедная конференция в Варшаве 8-9 декабря 2008 г. // "Гуманитарные Исследования Внутренной Азии". - 2008, no 2-3, s. 105-106.
  10. "The International Conference of Oriental Studies: 55 Years of he Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences (1952-2007)", 8-9.12.2008. - Nota /  "Przegląd Orientalistyczny". - 2009, nr 1-2 (228-229), s. 121-122.
  11. Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk : spis referatów wygłoszonych na posiedzeniach naukowych 1952-2012 / oprac. Maria Kozłowska. - Warszawa : "eMKa", 2012. - 60 s.