Prace Orientalistyczne
(seria)
 

Redaktor Naczelny serii: prof. zw. dr hab. Alfred F. Majewicz
adres: 62-060 Stęszew
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: (+48 61) 813-42-96, 813-41-12


Skład Komitetu Redakcyjnego na lata 2004-2007...:
Red. Nacz. : prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ
Sekretarz Redakcji : dr Halina Wasilewska

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:
prof. zw. dr hab. Stanisław Kałużyński (zm. 6.I.2007)
prof. zw. dr hab. Mieczysław Jerzy Künstler (zm. 27.XII.2007)

 

 

PROCEDURA WYDAWNICZA

Prace Orientalistyczne
Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk
Komitet Redakcyjny


Do P.T. Członków
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN


Szanowni Państwo,
Według procedury ustalonej w 2005 r. propozycje wydawnicze przyjmuje Redaktor serii Prace Orientalistyczne KNO PAN przez cały rok. Wymagane są następujące dane:
1. Autor/redaktor naczelny
2. Tytuł publikacji
3. Objętość w arkuszach wydawniczych
4. Nakład
5. Termin złożenia maszynopisu lub dostarczenie tekstu na nośniku magnetycznym (dyskietka, płyta CD)

Propozycje wydawnicze na dany rok Komitet zgłasza do planu wydawniczego rok wcześniej.

 
Redaktor serii Alfred F. Majewicz
 

Adres Redaktora serii:

62-060 Stęszew
tel./fax (+48 61) 8134296
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.