The Yearbook of Oriental Studies / Rocznik Orientalistyczny


Volumes 1-14 in electronic version are available on the Wielkopolska Digital Library website:

http://www.wbc.poznan.pl/publication/110434

Volumes from 64 (2011) are successively introduced on the website of the Polish Academy of Sciences:

http://journals.pan.pl/ro

and in the Repository of the Library of the University of Lodz:

http://repozytorium.uni.lodz.pl/discover?scope=%2F&query=Rocznik+Orientalistyczny&submit=

Vol. 1 was edited in Cracow, part 1 in 1914/1915, part 2 - in 1918 r. In the years 1925-1939 (vol. 2-14) was edited in Lvov, 1949-1953 (vol. 15-17) – in Cracow. Since 1954 r. is edited in Warsaw.

Vol. 1 was edited by Andrzej Gawroński [et al.], t. 2-17 (1925-1953) by Polish Oriental Society, vol. 18-24 (1955-1961, vol. 19 (1954)) – Polish Academy of Sciences, Committee of Oriental Studies, vol. 25-33 (1961-1970) – Department of Oriental Studies, Polish Academy of Sciences. Since vol. 34 (1971) is edited by the Polish Academy of Sciences, Committee of Oriental Studies.


Vol. 1 p. 1 (1914/1915), wyd. 1915; p. 2 (1916-1918)
(Kraków : Andrzej Gawroński [et al.])

Vol. 2 (1919/1924), wyd. 1925
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 3 (1925), wyd. 1927: Pamięci profesora Andrzeja Gawrońskiego, Redaktora "Rocznika Orjentalistycznego", Założyciela Polskiego Towarzystwa Orjentalistycznego, Organizatora Instytutu Orjentalistycznego we Lwowie, Krzewiciela studjów orjentalistycznych w Polsce, hołd wdzięczności składają orjentaliści polscy
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 4 (1926), wyd. 1928
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 5 (1927), wyd. 1929: ce volume est dédié au XVIIe Congrè s International des Orientalistes à Oxford, le premier convoqué depuis la fondation de notre Revue
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 6 (1928), wyd. 1929
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 7 (1929/1930), wyd. 1931
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 8 (1931-1932), wyd. 1934
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 9 (1933), wyd. 1934
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 10 (1934): Pamięci O. Michała Boyma TJ , Misjonarza przyrodnika sinologa i podróżnika w 275-tą rocznicę Jego zgonu niniejszy tom poświęcają orjentaliści polscy
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 11 (1935), wyd. 1936
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 12 (1936): Pamięci Andrzeja Gawrońskiego w dziesiątą rocznicę Jego zgonu w uznaniu niepożytych zasług na polu orjentalistyki
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 13 (1937), wyd. 1938
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 14 (1938), wyd. 1939
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

Vol. 15 (1939-1949), wyd. 1949
(Kraków : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

Vol. 16 (1950), wyd. 1953: Księga dla uczczenia pamięci Władysława Kotwicza (1872-1944) (= Mémorial Władysław Kotwicz (1872-1944))
(Kraków : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

Vol. 17 (1951-1952), wyd. 1953: Księga dla uczczenia pamięci Tadeusza Kowalskiego (1889-1948) (= Mémorial Tadeusz Kowalski (1889-1948))
(Kraków : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

Vol. 18 (1955): Stefan Strelcyn, Priè res magiques éthiopiennes pour délier les charmes (maftehe šeray)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny)

Vol. 19 (1954)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny)

Vol. 20 (1956)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny)

Vol. 21 (1957): Księga dla uczczenia pamięci Stanisława Schayera (1899-1941) (= Mémorial Stanisław Schayer (1899-1941))
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny)

Vol. 22 fasc. 1 (1957), fasc. 2 (1958)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny)

Vol. 23 fasc. 1 (1959), fasc. 2 (1960)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny)

Vol. 24 fasc. 1 (1960), fasc. 2 (1961)
(Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny)

Vol. 25 fasc. 1, 2 (1961)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 26 fasc. 1 (1962), fasc. 2 (1963)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 27 fasc. 1 (1963), fasc. 2 (1964)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 28 fasc. 1 (1964), fasc. 2 (1965)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 29 fasc. 1, 2 (1965)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 30 fasc. 1 (1966), fasc. 2 (1967)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 31 fasc. 1, 2 (1968)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 32 fasc. 1 (1968), fasc. 2 (1969)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 33 fasc. 1 (1969), fasc. 2 (1970)
(Warszawa : Zakład Orientalistyki Polskiej Akademiii Nauk)

Vol. 34 fasc. 1, 2 (1971)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 35 fasc. 1 (1972), fasc. 2 (1973)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 36 fasc. 1 (1973), fasc. 2 (1974)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 37 fasc. 1 (1974), fasc. 2 (1975)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 38 (1976): Księga dla uczczenia pamięci Jana Reychmana (1910-1975) (= Mémorial Jan Reychman (1910-1975))
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 39 fasc. 1 (1977), fasc. 2 (1978)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 40 fasc. 1 (1978), fasc. 2 (1979)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 41 fasc. 1 (1979); fasc. 2 (1980): Księga dla uczczenia 85 rocznicy urodzin Rudolfa Ranoszka (= Anniversary Volume dedicated to Rudolf Ranoszek on His eighty fifth birthday / [The Honorary Committee: Jan Braun, Tadeusz Lewicki, Krystyna Łyczkowska, Maciej Popko, Edward Tryjarski, Witold Tyloch]
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 42 fasc. 1 (1981), fasc. 2 (1982)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 43 (1984), wyd. 1985: Księga dla uczczenia 75 rocznicy urodzin Józefa Bielawskiego. Mélanges Józef Bielawski offerts à l'occasion de Son 75e Anniversaire par ses amis et ses élè ves / [le comité d'honneur: Andrzej Czapkiewicz, Janusz Danecki, Tadeusz Lewicki, Ewa Machut Mendecka, Edward Tryjarski]

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 44 fasc. 1, 2 (1985)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 45 fasc. 1 (1985), wyd. 1986; fasc. 2 (1987)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 46 fasc. 1 (1988), wyd. 1989; fasc. 2 (1990): Księga dla uczczenia 75 rocznicy urodzin Wiesława Kotańskiego (= Anniversary Volume dedicated to Wiesław Kotański on His seventy fifth birthday) / [The honorary committee: Stanisław Kałużyński, Mieczysław Jerzy Künstler, Mikołaj Melanowicz, Krystyna Okazaki, Edward Tryjarski, Jolanta Tubielewicz]
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 47 fasc. 1 (1990); fasc. 2 (1991): Księga dla uczczenia 75 rocznicy urodzin Janusza Chmielewskiego (= Anniversary Volume dedicated to Janusz Chmielewski on His seventy-fifth birthday / [The honorary committee: Zbigniew Słupski, Edward Tryjarski, Genowefa Zduń, Tadeusz Ż bikowski]
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 48 fasc. 1 (1992), wyd. 1993; fasc. 2 (1993), wyd. 1994
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 49 fasc. 1 (1994); fasc. 2 (1994), wyd. 1995: Księga dla uczczenia siedemdziesięciolecia Profesora Edwarda Tryjarskiego (= A Volume of studies dedicated to Professor Edward Tryjarski on His seventieth birthday / [The honorary committee Janusz Danecki, Aleksander Dubiński, Stanisław Kałużyński, Mieczysław J. Künstler, Tadeusz Majda]
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 50 fasc. 1 (1995), wyd. 1996; fasc. 2 (1995), wyd. 1997: Studia orientalistyczne poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Lewickiego (= Orientalia memoriae Professoris Thaddaeo Lewicki dedicata / [Redigerunt: Janusz Danecki, Marek M. Dziekan, Władysław B. Kubiak, Edward Szymański]
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 51 fasc. 1 (1996/1998), wyd. 1998; fasc. 2 (1998)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 52 fasc. 1 (1999); fasc. 2 (1999), wyd. 2000

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 53 fasc. 1 (2000), wyd. 2001; fasc. 2 (2000), wyd. 2001: "Rocznik Orientalistyczny". Index to the Volumes I-L (1914-1997) / comp. by Marek M. Dziekan
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 54 fasc. 1 (2001), wyd. 2002: Indian epic traditions - past and present : papers presented at the 16th European Conference on Modern South Asian Studies, Edinburgh 5-9 September 2000 / ed. by Danuta Stasik and John Brockington; fasc. 2 (2001), wyd. 2002
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 55 fasc. 1, 2 (2002), wyd. 2003
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 56 fasc. 1 (2003); fasc. 2 (2003), wyd. 2004
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 57 fasc. 1 (2004); fasc. 2 (2004), wyd. 2005
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 58 fasc. 1 (2005): Opera altaistica Professori Stanislao Kałużyński octogenario dicata / [The Honorary Committee: Stanisław Godziński, Jerzy Tulisow, Agata Bareja-Starzyńska, Jan Rogala ; ed. by Agata Bareja-Starzyńska, Jerzy Tulisow, with assistance of: Jan Rogala]; fasc. 2 (2005), wyd. 2006
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 59 fasc. 1 (2006): Wälättä Yohanna. Ethiopian studies in honour of Joanna Mantel-Niećko on the occasion of the 50th year of Her work at the Institute of Oriental Studies, Warsaw Univesrity / ed. by Witold Witakowski and Laura Łykowska; fasc. 2 (2006), wyd. 2007
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 60 fasc. 1 (2007); fasc. 2 (2007): Theatrum Mirabiliorum Indiae Orientalis : a volume to celebrate the 70th Birthday of Professor Maria Krzysztof Byrski / ed. by Monika Nowakowska and Jacek Woźniak ; editorial committee Joanna Jurewicz [et al.]

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

 

Vol. 61 fasc. 1 (2008); fasc. 2 (2008), wyd. 2009

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

 

Vol. 62 fasc. 1 (2009): Oriental studies : proceedings of the International Conference of Oriental Studies : 55 years of the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences (1952-2007), Warsaw, 8-9 December 2008 / ed. by Agata Bareja-Starzyńska and Marek Mejor ; [English texts revised by Filip Majkowski] ; fasc. 2 (2009)

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

 

Vol. 63 fasc. 1 (2010): Altaica et Tibetica. Anniversary Volume dedicated to Stanisław Godziński on His Seventienth Birthday / ed. by Agata Bareja Starzyńska, Filip Majkowski, Jan Rogala, Jerzy Tulisow; fasc. 2 (2010)

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

 

Vol. 64 fasc. 1 (2011): Sīrat Al-Ğāhiz. Volume in Honour of Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Danuta Madeyska / ed. by Marek M. Dziekan, Paulina B. Lewicka, Katarzyna Pachniak; fasc. 2 (2011)

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 65 fasc. 1 (2012): Oriental studies - past and present : proceedings of the International Conference of Oriental Studies, Warsaw 2010 / ed. by Agata Bareja-Starzyńska and Marek Mejor; fasc. 2 (2012)

(Warszawa Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 66 fasc. 1, 2 (2013)

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 67 fasc. 1 (2014): Exploring Languages and Cultures of Asia. Prof. W. Kotwicz in Memoriam : proceedings of the Third International Conference of Oriental Studies, Cracow, 15-17 November 2012 / ed. by Agata Bareja-Starzyńska and Marek Mejor; fasc. 2 (2014)

(Warszawa  : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 68 fasc. 1 (2015), fasc. 2 (2015): Manuscript and Book Cultures in Asia and Africa : proceedings of the Fourth International Conference of Oriental Studies, Warsaw, 23-24 [i.e. 24-25] November 2014 / ed. by Agata Bareja-Starzyńska and Marek Mejor

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 69 fasc. 1 (2016), fasc. 2 (2016): Šahrazād fī al-masraḥ : Volume in Honour of Ewa Machut-Mendecka / ed. by Marek M. Dziekan, Paulina B. Lewicka, Katarzyna Pachniak

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 70 fasc. 1 (2017), fasc. 2 (2017): Oriental Studies - Concepts, Methods, Challenges and Perspectives / ed. by Agata Bareja-Starzyńska and Marek Mejor

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

Vol. 71 fasc. 1 (2018), fasc. 2 (2018): Rare, Forgotten, Endangered Languages and Literatures : proceedings of the Sixth International Conference of Oriental Studies, Warsaw November 14th-16th, 2017 / edited by Agata Bareja Starzyńska and Marek Mejor

(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych

 
Vol. 72 fasc. 1 (2019), fasc. 2 (2019)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)
Vol. 73 fasc.1-2 (2020)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)
Vol. 74 fasc. 1-2 (2021)
(Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)