O Biuletynie KNO PAN

 Marta Woźniak-Bobińska

Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji

Joanna Musiatewicz

Europa i Europejczycy w dziewiętnastowiecznej arabsko-chrześcijańskiej literaturze podróżniczej