Czasopisma wydawane w Polsce o tematyce orientalistycznej
z punktacją MEN od 2019 (jeśli posiada)

 
 1. Acta Asiatica Varsoviensia, ISSN: 0860-6102, 2449-8653, 40 pkt.

 2. Afryka, ISSN: 1234-0278

 3. Almanach Karaimski, ISSN: 2300-8164, 2353-5466

 4. Anabasis: Studia Classica et Orientalia, ISSN: 2082-8993, 100 pkt.

 5. Analecta Nipponica, ISSN: 2084-2147

 6. Art of the Orient, ISSN: 2299-811X, 70 pkt.

 7. Azja-Pacyfik : Społeczeństwo, Polityka, Gospodarka, ISSN: 1643-692X

 8. Cracow Indological Studies, ISSN: 1732-0917, 70 pkt.

 9. Etudes et Travaux, ISSN: 2084-6762, 100 pkt.

 10. Eurasian Prehistory, ISSN: 1730-8518

 11. Folia Orientalia, ISSN: 0015-5675

 12. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, ISSN: 2084-2902, 2353-8724, 40 pkt.

 13. Hemispheres : studies on cultures and societies, ISSN: 0239-8818, 2449-8645, 20 pkt.

 14. Karaite Archives, ISSN: 2353-2327

 15. Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly, ISSN: 1899-3044, 100 pkt.

 16. Lehahayer, ISSN: 2082-6184

 17. Medżat - Studia Egiptologiczne, ISSN: 2300-3448

 18. Monitory Azjatyckie: Monitor Chiński, Monitor Japoński, ISSN: 2544-5898, 2544-591X

 19. Orient: Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Orientalistów: ISSN: 1895-295X

 20. Orientalia Christiana Cracoviensia, ISSN: 2081-1330

 21. Polish Archaeology in the Mediterranean, ISSN: 1234-5415, 100 pkt.

 22. Pro Georgia : prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich, ISSN: 1230-1604, 20 pkt.

 23. Przegląd Orientalistyczny, ISSN: 0033-2283, 20 pkt.

 24. Rocznik Orientalistyczny, ISSN: 0080-3545, 70 pkt.

 25. Scripta Biblica et Orientalia, ISSN: 2081-8416

 26. Scripta Judaica Cracoviensia, ISSN: 1733-5760, 2084-3925, 40 pkt.

 27. Silva Japonicarum, ISSN: 1734-4328

 28. Studia Indologiczne, ISSN: 1232-4663

 29. Studia Judaica, ISSN: 1506-9729, 70 pkt.

 30. Studia Orientalne, ISSN: 2299-1999, 40 pkt.

 31. Studies in Ancient Art and Civilization, ISSN: 0083-4300, 2449-867X, 70 pkt.

 32. Studies of the Department of African Languages and Cultures, obecnie: Studies in African Languages and Cultures, ISSN: 0860-4649, 2545-2134, 40 pkt.