Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2019-2022
 
 
Przewodniczący
prof. dr hab. Piotr TARACHA

(Uniwersytet Warszawski)

Zastępcy Przewodniczącego: 
1. prof. dr hab. Marek DZIEKAN
    (Uniwersytet Łódzki)
2. dr hab., prof. UW Agata BAREJA-STARZYŃSKA

    (Uniwersytet Warszawski)

członkowie:
1. prof. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ
    (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
2. prof. dr hab. Katarzyna PACHNIAK
    (Uniwersytet Warszawski)
3. dr hab., prof. UAM Krzysztof STROŃSKI

    (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2015-2018

 
Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR

(Uniwersytet Warszawski)

Zastępcy Przewodniczącego:
1. prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
    (Uniwersytet Łódzki)
2. prof. dr hab. Jolanta SIERAKOWSKA-DYNDO

    (Uniwersytet Warszawski)

członkowie:
1. prof. zw. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ
    (Uniwersytet Jagielloński)
2. prof. dr hab. Lidia SUDYKA
    (Uniwersytet Jagielloński)
3. prof. dr hab. Piotr TARACHA

    (Uniwersytet Warszawski)

sekretarz naukowy
dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA (specjalista)

(Uniwersytet Warszawski)

 


Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2011-2014

 
Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR

(Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Zastępcy Przewodniczącego:
1. prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
    (Uniwersytet Łódzki)
2. prof. zw. dr hab. Henryk JANKOWSKI

    (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

członkowie:
1. ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK
    (Uniwersytet Jagielloński, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)
2. prof. zw. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA
    (Uniwersytet Jagielloński)
3. prof. dr hab. Piotr TARACHA

    (Uniwersytet Warszawski)

sekretarz naukowy
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA (specjalista)

(Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 


Prezydium
Komitetu
Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja
 2007-2010


Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR

(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Zastępcy Przewodniczącego:
1. dr hab. Romuald HUSZCZA, prof. UW i UJ
    (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)
2. prof. zw. dr hab. Andrzej ZABORSKI

    (Uniwersytet Jagielloński)

członkowie:
1. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN
    (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski)
2. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI
    (Akademia Pomorska w Słupsku)
3. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ

    (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

sekretarz naukowy
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 

Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2003-2006
 
Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Mieczysław KÜNSTLER

(Uniwersytet Warszawski)

Zastępcy przewodniczącego:
1. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI
    (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk)
2. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ

    (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

członkowie:
1. prof. zw. dr hab. Hassan Ali JAMSHEER
    (Uniwersytet Łódzki)
2. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA

    (Uniwersytet Jagielloński)

sekretarz naukowy
dr Małgorzata RELIGA (rezygnacja X.2006)
(Uniwersytet Warszawski)