Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o Azji i Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych.
Komitet został powołany w 1952 r.