Komisja Orientalistyczna PAN (Oddział w Krakowie)

http://www.krakow.pan.pl/index.php/komisje-naukowe/9-komisje/19-komisja-orientalistyczna