K'ü Jüan : zbiór referatów wygłoszonych na sesji ku czci Poety (= [K'iu Yuan : recueil de conférences prononcées à la session consacré à la mémoire du Poète ]) / [red. Witold Jabłoński, Edward Tryjarski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

Zajączkowski, Ananiasz
Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej / Ananiasz Zajączkowski, Jan Reychman ; [red.: Edward Tryjarski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.

Zajączkowski, Włodzimierz
Bibliografia polskich prac orientalistycznych (1945-1955) / [w oparciu o materiały dostarczone przez Włodzimierza Zajączkowskiego ; oprac. red. w składzie Wiesław Kotański i Barbara Majewska ; przy współudz. Witolda Jabłońskiego, Eugeniusza Słuszkiewicza, Stefana Strelcyna i Ananiasza Zajączkowskiego] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.

Problemy literatur orientalnych : materiały II Międzynarodowego Sympozjum, Warszawa-Kraków, 22-26 maja 1972 (= Проблемы восточных литератур : материалы II Международного Симпозиума, Варшава-Краков, 22-26 мая 1972 = Problems of Oriental literatures : materials of the II International Symposium, Warsaw-Cracow, 22-26 May 1972 ) / [red. nauk. Witold Tyloch ; kom. red. I. S. Bragiński, E. P. Czełyszew, L. Z. Ejdlin, F. Gruner, S. Kałużyński, T. Lewicki, J. Mučka, I. Tatarly, W. Tyloch, T. Żbikowski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

African studies in Poland : selected papers in cultural anthropology (= Studia afrykanistyczne w Polsce : wybór prac ) / ed. by Andrzej Zajączkowski ; Polish Academy of Sciences. Committee for Oriental Studies.
Warsaw : Polish Scientific Publs, 1980.

Problemy języków Azji i Afryki : materiały II Międzynarodowego Sympozjum, Warszawa-Kraków, 10-15 listopada 1980 (= Проблемы языков Азии и Африки : материалы II Международного Симпозиума, Варшава-Краков, 10-15 ноямбря 1980 = Problems of Asian and African languages : materials of the 2nd International Symposium, Warsaw-Cracow, 10-15 November 1980 ) / [red. nauk. Stanisław Piłaszewicz, Jerzy Tulisow ; kom. red. A. Czapkiewicz, J. Danecki, S. Kałużyński, M. J. Künstler, T. Lewicki, Nguyen Tai Can, W. M. Sołncew, S. Piłaszewicza, W. Tyloch, P. Vavroušek, H. P. Vietze] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

Schayer, Stanisław
O filozofowaniu Hindusów : artykuły wybrane (= On philosophizing of the Hindus : selected papers) / Stanisław Schayer ; wybrał i wstępem opatrzył Marek Mejor ; [kom. red. Maria Krzysztof Byrski, Bogdan Składanek, Hanna Wałkówska ; red. nauk. Marek Mejor] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Tryjarski, Edward
Kultura ludów tureckich w świetle przekazu Mahmuda z Kaszgaru (XI w.) / Edward Tryjarski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych, Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Komitet Nauk Orientalistycznych, 1993.
 
Gudowski, Janusz
Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku / Janusz Gudowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Dialog, cop. 1998.

The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences 1952-2007 (= Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk 1952-2007) / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych ; [ed. by Marek Mejor, with assist. of Filip Majkowski ; (from materials prep. by Maria Kozłowska)].
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych, 2008.
 
Czasopisma orientalistyczne w Polsce studia i materiały dla uczczenia stulecia "Rocznika Orientalistycznego" 1914-2014 / redakcja naukowa Marek M. Dziekan i Marek Mejor.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, 2014.