IV Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna
7-8 października 2010 roku
Poznań, Jowita, ul. Zwierzyniecka 7

http://www.azjatystyka.amu.edu.pl/index.php?site=31&txtid=247

Katedra Studiów Azjatyckich
www.azjatystyka.amu.edu.pl

 

7 października 2010, czwartek

I sesja 10:00-11:30 Przewodniczy Henryk Jankowski

10:00-10:15

Uroczyste powitanie

10:15-10:40

Tadeusz Majda – Znaczenie zbiorów cönk w badaniach tureckiej literatury ludowej

10:40-11:05

Ewa Siemieniec-Gołaś – Tureckie antroponimy w dawnej literaturze polskiej

11:05-11:30

Marek Stachowski – Uwagi o morfologicznych kategoriach liczebnikowych w językach turkijskich Syberii

11:30-12:00 przerwa na herbatę/kawę

II sesja 12:00-14:05 Przewodniczy Tadeusz Majda

12:00-12:25

Danuta Chmielowska – Twórczość prozatorska Ali Erkan Kavaklı

12:25-12:50

Grażyna Zając – Jak Suphi został strażakiem. O elementach naturalistycznych w powieści Nabizade Nazima „Zehra”

12:50-13:15

Anna Parzymies – O metodologii rekonstrukcji języka protobułgarskiego

13:15-13:40

Marzena Godzińska – Drugie Dno Tajemnicy – Alewickie Kłopoty Z Własną Literaturą

13:40-14:05

Agnieszka Aysen Kaim – Rozterki bohatera współczesnej kinematografii tureckiej

14:05-15:50 przerwa obiadowa

III sesja 15:50-17:30 Przewodniczy Grażyna Zając

15:50-16:15

Piotr Nykiel – Patriotyzm wyprzedzający epokę: Osmanlı Donanma Cemiyeti

16:15-16:40

Muhittin Ersungur – Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Kültürel Değişime Bakışı

16:40-17:05

Fatih Yilmaz – Yabancı Dil Kitaplarında Kültür Aktarımı

17:05-17:30

Sylwia Filipowska – Pomiędzy faktem a fikcją – autobiografizm w powieściach Inci Aral

17:30-18:00 przerwa na herbatę/kawę

IV sesja 18:00-19:15 Przewodniczy Ewa Siemieniec-Gołaś

18:00-18:25

Barbara Podolak ­– O grach i zabawach w świecie turkijskim

18:25-18:50

Magdalena Jodłowska-Ebo – Küfürbaz, czyli jak radzić sobie z przekleństwami w tłumaczeniach

18:50-19:15

Kamil Stachowski – O (nie)możliwości transkrypcji ogólnoturkijskiej

19:45 Spotkanie towarzyskie – kolacja

8 października 2010, piątek

V sesja 8:30-10:10 Przewodniczy Marek Stachowski

8:30-8:55

Przemysław Adamczewski – Świadomość historyczno-narodowa studentów kazachstańskich na przykładzie Uniwersytetu Al-Farabi

8:55-9:20

Jerzy Hatłas – Gagauzi w Besarabii

9:20-9:45

Kamila Stanek ­– Bez nadziei żyć nie można – językowy obraz uczucia nadziei w tureckich przysłowiach i frazeologizmach

9:45-10:10

Henryk Jankowski – Podobieństwo wpływu fonetyki perskiej na osmańskoturecki i türki

10:10-10:40 przerwa na herbatę/kawę

VI sesja 10:40-12:45 Przewodniczy Danuta Chmielowska

10:40-11:05

Michał Németh – O niektórych wpływach ukraińskich na południowo-zachodni dialekt języka karaimskiego

11:05-11:30

Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz – Trockie adaptacje krymskiej pieśni Inkermanda

11:30-11:55

Anna Sulimowicz, Mariola Abkowicz – Przyczynek do biografii poety Szymona Kobeckiego

11:55-12:20

Gulaikhan Akhtayeva – Kazachski ajtys jako żywa forma twórczości ustnej

12:20-12:45

Karol Wojciechowicz – Lenicja i fortycja spółgłosek turkijskich na przykładzie języków kazachskiego, tureckiego i uzbeckiego

12:45-14:15 przerwa obiadowa

VII sesja 14:15-15:30 Przewodniczy Piotr Nykiel

14:15-14:40

Öztürk Emiroğlu – Według Cemil Merica Polacy i Polska

14:40-15:05

Katarzyna Stefaniak-Rak – Próba analizy tureckiej terminologii prawniczej na postawie wybranych tekstów

15:05-15:30

Andrzej Drozd – Nagrobki tatarskie na południowo-zachodniej Białorusi (Kopyl. Lachowicze. Osmołowo. Orda)

15:30-16:00 przerwa na herbatę/kawę

VIII sesja 16:00-17:40 Przewodniczy Öztürk Emiroğlu

16:00-16:25

Otgonsuch Cagaan – Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim

16:25-16:50

Jordanka Georgiewa-Okoń – Fonetyka zapożyczeń tureckich w języku bułgarskim

16:50-17:15

Gökay Saral – Türkler ve atlar

17:15-17:40

İsmet Biner – Başkurt Atasözü ve Deyimlerinde Aile İlişkilerinin Yansımaları

Zamknięcie konferencji