Global and Local Perspectives

publikacja pokonferencyjna w ramach serii

“Prace Orientalistyczne”

termin nadsyłania artykułu został przedłużony do 15 lipca 2022

planowana data wydania: 2022 rok

Szczegóły publikacji