I Ogólnopolski Kongres Młodych Badaczy Semitystów

6-7 marca 2014

Kraków

 

PROGRAM 

https://issuu.com/hazamir/docs/okmbs

http://www.knsij.judaistyka.uj.edu.pl/kongres.semitystyczny