XI Dni Arabskie

Ciągłość i zmiana w świecie islamu

 

20-21 maja 2014

Łódź

http://orientalna.strefa.pl/Program%20konferencji_ostateczny.pdf