Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów

(od XVI do XXI w.)

14-15 listopada 2014
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku