III ORIENTALISTYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA
DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI
 
Czas wolny, substancje psychoaktywne, seksualność –
wokół praktyk życia codziennego w kulturach Azji i Afryki

 

19-20 maja 2014
sala konferencyjna Samorządu Studentów (s. 200)
Kampus Centralny UW
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28