IV Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna

Religia i społeczeństwo – ciągłość czy zmiana?

 

8-9 maja 2017

Uniwersytet Warszawski. Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

http://pto.orient.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/52/2017/05/Konferencja_Orientalistyczna_8-9V2017.pdf