III Międzynarodowe Sympozjum "Polityka i społeczeństwo w świecie islamu"

The 3rd International Symposium "Politics and society in the Islamic world"

20-21.X.2017

https://islamicsymposium.files.wordpress.com/2015/07/preliminary_program_20-21_october.pdf