Konferencja "Orient daleki bliski"/"Orient far and near" Conference

20.12.2017, Wrocław

organizator: Pracownia Badań Praw Orientalnych
przy Uniwersytecie Wrocławskim