V Międzynarodowy Kongres Azjatycki

Kierunek Azja. Różnorodność, odmienność, dialog

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i Azerbejdżan

9-11 maja 2018

Toruń

http://www.kongresazja.pl/