Konferencja Asiam Explorare:

Azja w badaniach młodych naukowców na Wydziale Neofilologii UAM

17-18.05.2018

Katedra Studiów Azjatyckich

al. Niepodległości 24

61-714 Poznań

http://wn.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wneo-glowny/351160-konferencja-asia

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/357932/prorgram_AE_maly.pdf