XXXVI Zjazd Orientalistów Polskich

Badania nad kulturami Azji i Afryki
w perspektywie porównawczej

 

Warszawa, 5-6 listopada 2018

Sala im. prof. J. Brudzińskiego,

Pałac Kazimierzowski Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

PROGRAM